ความหมายและหลักการใช้ Infinitive without “to”

Infinitive without “to” คือกริยาช่องที่ 1 ที่ไม่มี to       นำหน้า  มีลักษณะการใช้คือ

1. ใช้ตามหลังกริยาช่วย (auxiliary verb) จำพวก can, could, do, did, may, shall, should, will, would, must, need, dare etc. เช่น

– You must come with us.  (คุณจะต้องไปกับพวกเรา)

– Did you hear a noise?      (คุณได้ยินเสียงนั่นหรือเปล่า)

– He daren’t leave her.      (เขาไม่กล้าพอที่จะปล่อยเธอไป)

2. ใช้ตามหลังกริยาที่แสดงการรับรู้, การสังเกตเห็น เช่น

– I heard him leave the house.         (ฉันได้ยินสียงเขาออกจากบ้านไป)

– She saw him take money.         (เธอเห็นเขาหยิบเงินไป)

* แต่ถ้าใช้ในประโยค Passive Voice จะต้องมี “to” นำหน้า เช่น

-He was heard to leave the house.            (ได้ยินว่าเขาออกจากบ้านไป)

– He was seen to take money.           (เขาถูกเห็นว่าหยิบเงินไป )

3. ใช้ตามหลัง “have” ในกรณีที่มีความหมายว่า “ต้องการ” เช่น

        – I’ll have the carpenter mend this door.                                                                           

ฉันต้องการให้ช่างไม้มาซ่อมประตูบานนี้

    – I won’t have him cheat me.                                                                                                                

    ฉันไม่ต้องการให้เขามาโกงฉัน

4. ในกรณีที่เป็นสำนวนที่แสดงความจำเป็นหรือคำสั่งที่อยู่ในรูปของ ”                               

    It is + adjective + that ” จะต้องตามหลังด้วย infinitive with out “to” เช่น

     – It is important that you go there.                                                                                                       

           มันเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องไปที่นั่น

– It is necessary that they do their work.                                                                               

            มันเป็นความจำเป็นที่พวกเขาต้องทำงานของตัวเอง

   Infinitive without to  วิธีใช้

ตามหลัง Helping verb (Auxiliary verb) ยกเว้น be, have, ought, used

เช่น  Don’t mention it.

      You must drive on the left side.

They let the thief escape.           [Active]

      The thief was let escape.           [Passive] 

4. หลัง กริยาต่อไปนี้ จะตามด้วย inf. Without to      หรือ      present    participle [V.ing]

          See         watch         notice         

observe      hear     Smell           feel

      I heard your phone ring last night.    

   [a complete action]

       I heard your phone ringing last night.  

[continuous action]

 หลักการใช้ Infinitive without to

1. ใช้ตามหลัง Modal Auxiliary Verbs เช่น will, shall, would, should, can, could ,may, might, must และอื่นๆ ซึ่งจะต้องเป็นกริยาช่องที่ 1 เท่านั้น

     She must love him very much. (เธอต้องรักเขามากๆแน่เลย)
     I would buy it if I had money.(ฉันคงจะซื้อมันไปแล้ว ถ้าฉันมีเงิน)

 2. ใช้หลัง had better, would rather, would sooner, rather than, but, and, or, except

     You’d better go to the hospital. (เธอควรจะไปโรงพยาบาลนะ)
      I went to the school and talked to my teacher.

(ฉันไปโรงเรียนและคุยดับคุณครู)

 3. ใช้หลัง please, help, let, make, see, hear, feel, watch, notice

     I don’t feel confident when I speak English. (ฉันรู้สึก ไม่มั่นใจเลยในเวลาที่ฉันพูดภาษาอังกฤษ)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: