ชนิดของ Conjunction

ชนิดของ Conjunction

1. Co-ordinate Conjunctions แปลว่า สมสันธาน
2. Subordinate Conjunctions แปลว่า อนุสันธาน

1. Co-ordinate Conjunction ได้แก่อะไร แบ่งออกเป็นกี่ชนิด

Co-ordinate Conjunction (สมสันธาน) ได้แก่ “สันธานที่เชื่อมลงไปแล้ว ทำให้ข้อความนั้นเป็น Compound Sentence คือ อเนกัตถะประโยคขึ้นมาทันที” แบ่งออกเป็นชนิดย่อย ๆ ตามลักษณะของคำและการใช้ได้ 4 ชนิด มีดังต่อไปนี้คือ :-
1.1 and และคำอื่นซึ่งมีความหมายคล้าย and
1.2 but และคำอื่นซึ่งมีความหมายคล้าย but
1.3 or และคำอื่นซึ่งมีความหมายคล้าย or
1.4 so และคำอื่นซึ่งมีความหมายคล้าย so

1.1 And-type และคำที่มีความหมายคล้าย and

นำมาใช้เชื่อมคำที่มี “เนื้อความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน” (Cumulative หรือ Copulative) ได้แก่ Conjunction ต่อไปนี้
and = และ
both…and = ทั้ง…และ…
not only…but also = ไม่เพียงแต่…ยัง…อีกด้วย
no less…than = ไม่เท่านั้นแต่…ยังอีกด้วย
as well as = และ, เช่นเดียวกับ
and…too = และยัง…อีกด้วย
and also… = และแถมยัง…อีกด้วย
nor = และ…ไม่ (= and…not)
moreover = ยิ่งกว่านั้น ยัง…อีกด้วย
what’s more = ยิ่งกว่านั้น ยัง…อีกด้วย
furthermore = ยิ่งกว่านั้น ยัง…อีกด้วย
besides = นอกจากนั้นยัง…
likewise = ยิ่งกว่านั้น ยัง…อีกด้วย
again = ยิ่งกว่านั้น ยัง…อีกด้วย

หลักเกณฑ์ในการนำ Conjunctions เหล่านี้ (and-type) มาเชื่อมก็คือ คำเหล่านั้นต้องเป็นคำประเภทเดียวกัน และมีเนื้อความเชื่อมโยงสอดคล้องซึ่งกันและกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: